قیمت کابل آلومینیوم و مس

لیست قیمت کابلهای آلومینیوم و مس

كابل آلومينيوم (قیمت به ریال)
كابل آلومينيوم2*10متر60000
كابل آلومينيوم2*16متر86000
كابل آلومينيوم4*10متر90000
كابل آلومينيوم4*16متر135000
كابل آلومينيوم3*25+16متر165000
كابل آلومينيوم3*35+16متر195000
كابل افشان مس
كابل افشان2*0.5حلقه1395000
كابل افشان2*0.75حلقه1980000
كابل افشان2*1حلقه2410000
كابل افشان2*1.5حلقه3310000
كابل افشان2*2.5حلقه5350000
كابل افشان2*4حلقه8140000
كابل افشان2*6حلقه11261000
كابل افشان2*10متر190000
كابل افشان3*0.75حلقه2810000
كابل افشان3*1حلقه3330000
كابل افشان3*1.5حلقه4565000
كابل افشان3*2.5حلقه7770000
كابل افشان3*4حلقه11230000
كابل افشان3*6حلقه15970000
كابل افشان3*10متر270000
كابل افشان3*16متر415000
كابل افشان3*25متر685000
كابل افشان3*35متر880000
كابل افشان3*50متر1305000
كابل افشان3*70متر1856000
كابل افشان3*95متر2235000
كابل افشان3*25+16متر776000
كابل افشان3*35+16متر1010000
كابل افشان3*50+25متر13750000
كابل افشان3*70+35متر2100000
كابل افشان1*95متر877500
كابل افشان1*120متر1080000
كابل افشان4*0.75حلقه3600000
كابل افشان4*1حلقه4345000
كابل افشان4*1.5حلقه6045000
كابل افشان4*2.5حلقه9925000
كابل افشان4*4حلقه15210000
كابل افشان4*6حلقه21080000
كابل افشان4*10متر357000
كابل افشان4*16متر567000
كابل افشان4*25متر880000
كابل افشان4*35متر1295000
كابل افشان5*1.5حلقه7660000
كابل افشان5*2.5حلقه12675000
كابل افشان5*4متر180000
كابل افشان5*6متر259000
كابل افشان5*10متر457500
كابل افشان5*16متر686000
كابل افشان5*25متر1225000
كابل افشان5*35متر1815000
كابل مفتول مس
كابل مفتول NYY2*2.5متر555000
كابل مفتول NYY2*4متر88000
كابل مفتول NYY2*6متر130000
كابل مفتول NYY2*10متر195000
كابل مفتول NYY3*6متر169000
كابل مفتول NYY3*10متر300000
كابل مفتول NYY3*25+16متر795000
كابل مفتول NYY3*35+16متر1020000
كابل مفتول NYY3*50+25متر1404000
كابل مفتول NYY4*4متر158000
كابل مفتول NYY4*6متر225000
كابل مفتول NYY4*10متر360000
كابل مفتول NYY4*16متر580000
كابل مفتول NYY5*6متر275000
كابل مفتول NYY5*10متر465000
كابل مفتول NYY5*16متر702000
كابل مفتول مس (كولري)
كابل مفتول (كولري)4*1حلقه3950000
كابل مفتول (كولري)4*1.5حلقه5770000
كابل مفتول (كولري)5*1حلقه5025000
كابل مفتول (كولري)5*1.5حلقه7190000
كابل سازماني مس
كابل سازماني1*6+6متر148000
كابل سازماني1*10+10متر188000
كابل سازماني3*6+6متر234000
كابل سازماني3*10+10متر380000
كابل كواكسيال
كابل كواكسيال4.5C-2Vمتر25900
كابل شيلددار مس
كابل شيلددار2*1متر45000
كابل شيلددار2*1.5متر52500
كابل شيلددار2*2.5متر73000
كابل شيلددار3*1.5متر70000
كابل شيلددار3*2.5متر100000
كابل شيلددار4*1.5متر82000

تحلیل قیمت کابل آلومینیوم در بازار

برای تحلیل قیمت کابل آلومینیوم با توجه به نگاه بازرگانان ، صاحبان معادن و تولیدکنندگان به صنعت دو فلز رسانای مس و آلومینیوم ، نوسان قیمت داخلی و بین المللی این دو ، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روند صعودی و یا کاهشی نرخ انواع کابل است. چراکه مهمترین مواد اولیه ساخت انواع کابل در دنیا یکی از از این دو است. بررسی ها نشان می دهد، در برهه های اخیر افزایش قیمت کابل آلومینیومی و قیمت کابل مسی ، ناشی از صعود قیمت مس و قیمت آلومینیوم بوده است.

از دیگر مواد اولیه قابل استفاده در کابل های برق ، مواد تشکیل دهنده عایق کابل هاست. نوسان قیمت این مواد نیز جزء جدائی ناپذیر تاثیرگذار بر قیمت کابل در این صنعت است.

قیمت انرژی هم دیگر عامل تاثیرگذار است. تجربه محققان بازار نشان داده است با افزایش قیمت جریان الکتریکی در دنیا در میزان و نحوه مصرف کابلهای برق نوسان ایجاد گردیده است.

تاثیر دیگر قیمت انرژی در هزینه سوخت در حمل و نقل و ترابری محصولات و خدمات مرتبط با صنعت کابل در دنیاست و موجب تغییر قیمت کابل می شود.

میزان مواد استفاده شده هم در تغییر قیمت کابلها اعم از کابل افشان ، کابل مفتول و کابل برق سه فاز بی تاثیر نیست به عنوان مثال عایقی که از ترکیبات XLPE استفاده شده بسیار گرانتر از عایقی است که از جنس PVC استفاده کرده است.

قیمت کابل آلومینیوم و مس

میزان مس یا آلومینیوم مصرف شده هم تاثیرگذار است. چکالی بکار رفته در حجم فلز استفاده شده به همراه کیفیت آن باعث تغییرات چشمگیر در نرخ یک کابل می شود

از دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت کابل برق می توان به نرخ ارز، و سایر عوامل اقتصادی اعم از تورم، رکود، احتکار یا رونق تولید اشاره کرد.

نمودار قیمت کابل آلومینیوم
نمودار روند نزولی قیمت آلومینیوم در 2018

همچنین قیمت کابل به نحوه عملکرد آن نیز بستگی دارد و از این جهت نیز متغیر است. این بدان معناست که برای کابلی که به شکل زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد حتما باید روکش ارمور (ضد خورندگی و جوندگی جانوران) استفاده شود و یا در صورتی که در مکانهای شیمیایی بکار برده شود باید غلاف سربی داشته باشد.

از این جهت گرایش متقاضیان اقتصادی خرید کابل، به سمت کابل آلومینیومی است که این به جهت پایین تر بودن قیمت آن در عین دارا بودن کیفیت مناسب است.

کابل آلومینومی در مقایسه سیم کشی ساختمان آلومینیومی نوعی سیم کشی برقی برای ساخت و سازهای مسکونی یا خانه هایی است که از هادی های برقی آلومینیومی استفاده می کند. آلومینیوم نسبت به مس هدایت بهتری نسبت به وزن دارد و از این رو برای سیم کشی شبکه ها از جمله خطوط انتقال نیرو و خطوط توزیع برق محلی و همچنین برای سیم کشی برق برخی هواپیماها نیز استفاده می شود. شركت ها از اواخر دهه 1800 تا اوايل دهه 1900 از سيم آلومينيوم براي انتقال برق در شبکه هاي برق استفاده كرده اند. این کابل نسبت به سیم های مسی دارای مزایای هزینه و وزن است. سیم آلومینیوم در کاربردهای انتقال و توزیع برق هنوز هم ماده اولویت بندی شده است.

در ساخت و سازهای مسکونی آمریکای شمالی ، از سیمهای آلومینیومی برای سیم کشی کل خانه ها برای مدت کوتاهی از دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 در طی دوره ای از قیمت های بالای مس استفاده شد.
اندکی از سیم آلومینیوم به عنوان یک رسانای الکتریکی برای مدت زمان قابل توجهی استفاده شده است ، خصوصاً توسط ابزارهای برقی مرتبط با خطوط انتقال نیرو ، بلافاصله پس از آغاز سیستم های توزیع برق مدرن که از اواخر دهه 1880 ساخته می شوند. سیم آلومینیوم برای حمل همان بار یا جریان نیاز به سیم بزرگتر از سیم مسی دارد ، اما هنوز هم برای یک برنامه خاص ارزان تر از سیم مسی است.

خطوط برق 500 کیلوولت مدرن که در سیستم توزیع برق مورد استفاده قرار می گیرند ، توسط یک ابزار استفاده می شود
آلیاژهای آلومینیوم مورد استفاده برای رساناهای الکتریکی فقط تقریباً 61٪ از مس رسانای همان سطح رسانا هستند ، اما چگالی آلومینیوم 30.5٪ از مس است. بر این اساس ، یک پوند از آلومینیوم دارای ظرفیت حمل فعلی به عنوان دو پوند مس است. از آنجایی که مس تقریباً سه برابر وزن آلومینیوم در مقایسه با ، سیم های آلومینیومی یک ششم هزینه سیم مس با همان هدایت است. وزن کم سیمهای آلومینیومی بطور خاص باعث می شود که این هادی های الکتریکی برای استفاده در سیستم های توزیع برق توسط ابزارهای برقی مناسب باشند ، زیرا برج یا سازه های پشتیبانی فقط برای حمل بار مشابه یا جریان ، فقط به نیمی از وزن سیم ها نیاز دارند.

کابل برقی بزرگتر که سیم های آلومینیومی رشته ای با غلاف خارجی دارد که برای تغذیه های ورودی خدمات از یک متر به یک تابلو استفاده می شود
در آمریکای شمالی استفاده از سیمهای آلومینیومی جامد کوچکتر ساخته شده با آلیاژ آلومینیوم سری AA-8000 جدیدتر مجاز است برای سیم کشی مدار کمتر شاخه 15A یا 20A مطابق با قانون ملی برق استفاده شود. فسخ ها باید برای سیم آلومینیوم رتبه بندی شوند ، که می تواند مشکل ساز باشد. این خصوصاً یک مشکل در اتصال سیم به سیم است که با اتصالات پیچ خورده ساخته شده است. از سال 2017 ، بیشتر اتصالات پیچ خورده برای اندازه سیم معمولی مدار شاخه کوچکتر ، حتی آنهایی که برای اتصال مس به سیم کشی آلومینیومی طراحی شده اند ، برای اتصالات آلومینیومی به آلومینیوم رتبه بندی نشده اند که یک استثنا آن Marette # 63 یا # 65 مورد استفاده در کانادا اما مورد تأیید نیست

در اوایل دهه 1960 هنگامی که در آمریکای شمالی رونق ساخت و ساز مسکن وجود داشت و قیمت مس بالا رفت ، سیم ساختمان آلومینیوم با استفاده از آلیاژ آلومینیوم درجه AA-1350 در ابعاد کوچک به اندازه کافی کوچک ساخته شد تا برای مدارهای شاخه کم بار در خانه ها مورد استفاده قرار گیرد. در اواخر دهه 1960 مشکلات و نارسایی های مربوط به اتصالات مدار شاخه ای برای سیم ساختمانی ساخته شده با آلومینیوم آلیاژ درجه AA-1350 شروع به سطح نمودن کرد و در نتیجه ارزیابی مجدد استفاده از آن آلیاژ برای سیم ساختمان و شناسایی نیاز برای آلیاژهای جدیدتر برای تولید سیم ساختمان آلومینیومی. اولین آلیاژ رسانای الکتریکی سری 8000 ، که هنوز هم در بعضی از برنامه ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد ، توسط شرکت آلومینیوم آمریکا (Alcoa) در سال 1972 تولید و ثبت شد. این آلیاژ به همراه AA-8030 (توسط اختراع Olin در 1973) و AA-8176 (در سال 1975 و 1980 توسط Southwire ثبت شده است) مکانیکی مانند مس را انجام می دهند.
سیم کشی ساختمان آلومینیومی برای ساخت و سازهای مدرن با آلیاژ آلومینیوم سری جدید AA-8000 (که بعضاً به آن سیم کشی آلومینیومی “فناوری جدید” گفته می شود) ساخته می شود که مطابق با استانداردهای صنعت مانند کد ملی برق (NEC) برای سیم کشی درون یک ساختمان مشخص شده است. استفاده از سیم آلومینیومی با اندازه بزرگتر (بزرگتر از # 8 AWG) در ساخت و سازهای مسکونی مدرن در بیشتر آمریکای شمالی نسبتاً رایج است. سیم آلومینیوم در کاربردهای مسکونی برای فیدرهای خدمات ولتاژ پایین تر از ابزار به ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. این کار با مواد و روش هایی که توسط شرکت های برق محلی ارائه شده است نصب می شود. همچنین ، سیمهای ساخته شده از جنس آلومینیوم بزرگتر ساخته شده با آلیاژ آلومینیوم سری جدید AA-8000 معمولاً برای خدمات الکتریکی (به عنوان مثال رساناهای ورودی سرویس از اتصال ابزار به پنل شکن سرویس) و برای مدارهای شاخه بزرگتر با بارهای بالاتر مانند آن استفاده می شود. برای تابلوهای فرعی ، محدوده ها ، خشک کن لباس و واحدهای تهویه مطبوع مطابق با کدهای ساختمان سازی برقی محلی مانند قانون ملی برق (NEC) مشخص شده است.